4 maart 2015

De Bestuursraad heeft met de hulp van de betrokken werkgroepen en het wetenschappelijk secretariaat de bestaande modelverslagen geactualiseerd en heeft tevens een aantal nieuwe modelverslagen ontwikkeld ten behoeve van de revisoren die optreden als commissaris bij onder meer:

-    instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
-    alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.
-    gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Tevens werd een vrije vertaling gemaakt van de modelverslagen ontwikkeld voor kredietinstellingen naar Belgisch recht.

De voornaamste aanpassingen aan de bestaande modelverslagen worden in deze mededeling nader toegelicht.

Gerelateerd