Update: 30 juli 2019

De internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's) zijn in België van toepassing sinds de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België, en meer bepaald op de controle van financiële overzichten (audit) met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.

Krachtens de norm van 10 november 2009 zijn de clarified ISA's en de ISRE, zoals deze op 15 december 2008 door de IAASB werden aangenomen en zoals vertaald in de in België van toepassing zijnde nationale talen , in België van kracht geworden. In 2014 werden de ISA's door de IAASB herzien.

De hieronder opgenomen clarified ISA’s zijn niet meer van kracht in België sinds de inwerkingtreding van de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing van de ISA’s in België. De vertalingen van deze momenteel van kracht zijnde nieuwe en herziene ISA’s zijn hier beschikbaar.

De hierna verstrekte officiële vertalingen werden uitgevoerd door de vertegenwoordigers van het voormalig Koninklijk Instituut NIVRA (voor Nederland - actueel NBA) en van het IBR (voor België).

Om het gebruik van de in België van toepassing zijnde ISA’ te vereenvoudigen, maakte het IBR deze ISA-webpagina een stuk gebruiksvriendelijker.

Voortaan:

  • zijn de ISA’s beschikbaar in drie talen (originele Engelse versie van 2009 en de Franse en Nederlandse vertalingen);
  • wordt de verkorte titel van elke standaard vermeld;
  • worden in elke standaard hyperlinks in de inhoudstafel en de paragrafen ingevoegd waardoor de interne navigatie gemakkelijker wordt;
  • worden ook hyperlinks ingevoegd tussen de vereiste werkzaamheden en de betrokken toegepaste modaliteiten.

Consulteer hier de tabel met de clarified ISA's van toepassing in België met betrekking tot boekjaren afgesloten vóór 22 maart 2019.