17 juni 2016

De Europese verordening (EU) Nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang treedt in werking op 17 juni 2016.

Momenteel zijn de discussies m.b.t. het lichten van de opties door België binnen de ministeriële kabinetten nog lopend.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR