15 december 2014

Ondernemingen zien bedrijfsrevisoren nog al te veel als een expert in louter financiële informatie, terwijl hun deskundigheid doorgaans veel verder reikt. De reacties op de recente crisis hebben aangetoond dat traditionele financiële informatie niet meer voldoet aan de verwachtingen van de meeste stakeholders.

Om de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor in de niet-financiële context te verduidelijken en ondernemingen en organisaties aan te moedigen beroep te doen op zijn expertise op het vlak van bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, deugdelijk bestuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid, ... heeft het IBR nu een brochure opgesteld.

We nodigen u dan ook uit om deze brochure hieronder te downloaden en te verspreiden onder uw (potentieel) cliënteel of andere belanghebbenden. De brochure is eveneens beschikbaar op de Homepage van het IBR.

Gerelateerd

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid! Deadline inschrijving verlengd tot 31/3/2022

De toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor bij overdrachten? Online seminarie 17 november

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01