15 december 2014

Ondernemingen zien bedrijfsrevisoren nog al te veel als een expert in louter financiële informatie, terwijl hun deskundigheid doorgaans veel verder reikt. De reacties op de recente crisis hebben aangetoond dat traditionele financiële informatie niet meer voldoet aan de verwachtingen van de meeste stakeholders.

Om de toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor in de niet-financiële context te verduidelijken en ondernemingen en organisaties aan te moedigen beroep te doen op zijn expertise op het vlak van bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, deugdelijk bestuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid, ... heeft het IBR nu een brochure opgesteld.

We nodigen u dan ook uit om deze brochure hieronder te downloaden en te verspreiden onder uw (potentieel) cliënteel of andere belanghebbenden. De brochure is eveneens beschikbaar op de Homepage van het IBR.

Gerelateerd

De auditor en de connectiviteit tussen de financiële en de niet-financiële informatie: hoe pakken we deze nieuwe uitdaging aan?

Déborah Fischer, bedrijfsrevisor, lid van de Commissie ESG van het IBR

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Persbericht

“Ons grijze imago is passé. De contacten met mensen en de tevredenheid van de klant lijken de ultieme drijfveer van ons beroep te zijn”

Een gesprek met Laura Guarino en Hélène Spegelaere, twee vrouwelijke bedrijfsrevisoren, over hun professionele parcours, hun drijfveren en uitdagingen.