23 mei 2017

Op 17 mei 2017 werd de Code Buysse III voor niet-beursgerelateerde ondernemingen publiek voorgesteld. De eerste versie van de Code Buysse dateert van 2005 en was een unicum in de wereld dat nadien nog door andere landen werd gevolgd. Na een herziening in 2009 is er nu dus de Code Buysse III. De code werd grondig geactualiseerd zodat niet-beursgenoteerde ondernemingen over een eigentijdse leidraad beschikken om hun governance te stroomlijnen.
 
In de geactualiseerde versie staan onderneming en ondernemer centraal: enerzijds werd er goed geluisterd naar ondernemers die via de website (www.codebuysse.com) sinds 2009 vragen konden stellen en anderzijds werd interessante input bezorgd door de belangrijkste stakeholders in het ondernemingslandschap en de governance-wereld.
 
De Code Buysse III gaat in op een aantal recente tendenzen, bijvoorbeeld inzake diversiteit, risicobeleid en de evaluatie van de raad van bestuur. De belangrijkste wijzigingen betreffen de  (taken van) de raad van bestuur.
 
De Code richt zich tot alle ondernemingen, ongeacht hun grootte of de groeifase waarin deze zich bevinden.
 
De code Buysse III blijft zoals voorheen niet dwingend: het betreft een geheel van praktische richtlijnen die elke onderneming vrijwillig en flexibel en op maat van zijn onderneming kan implementeren.

Lees hier de volledige tekst van de Code Buysse III

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Officiële informatiesessie over de Code 2020 op 18 juni 2019 in Gent

#tiszover, een nieuwe Corporate Governance Code 2020!