18 juli 2012

Deze praktische vuistregel is gepubliceerd om tegemoet te komen aan de Europese evoluties in verband met het auditberoep, waaruit de wens blijkt tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit door de onafhankelijke commissaris. De keuze van de commissaris is daarbij cruciaal.

Gerelateerd

Entiteiten die er wettelijk toe gehouden zijn een commissaris te benoemen maar dit niet doen: recente evoluties

Steven De Blauwe, Adviseur Juridische zaken IBR

Update modellen van bestek voor de benoeming van een commissaris – openbare aanbestedingen

Alexia Cauwe, diensthoofd secretariaat-generaal IBR - bedrijfsjurist

Bedrijfsrevisoren die rekeningen attesteren van entiteiten die er wettelijk toe gehouden zijn een commissaris te benoemen maar dit niet doen, zijn strafbaar

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor