18 juli 2012

Deze praktische vuistregel is gepubliceerd om tegemoet te komen aan de Europese evoluties in verband met het auditberoep, waaruit de wens blijkt tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit door de onafhankelijke commissaris. De keuze van de commissaris is daarbij cruciaal.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Benoeming commissaris en bescherming beroepstitels: IBR en ITAA komen tot gemeenschappelijke principes

Inge Vanbeveren, diensthoofd vaktechniek IBR

Officiële informatiesessie over de Code 2020 op 18 juni 2019 in Gent