4 augustus 2022

De Strategische Raad van het IBR heeft besloten de Commissie "SME/SMP" te vervangen door een nieuwe commissie, genaamd Commissie "Dienstverlening aan de leden". 

Deze commissie, die samengesteld zal zijn uit vertegenwoordigers van bedrijfsrevisorenkantoren van elke omvang, zal uitgebreidere doelstellingen nastreven met het oog op de ontwikkeling van nieuwe diensten en de modernisering van bestaande diensten voor het beroep in zijn geheel. Tevens blijft het de bedoeling om tools uit te werken voor de kantoren en de kantoren te helpen met de promotie van het beroep naar het maatschappelijk verkeer toe. Tenslotte zal de commissie beogen om de interactie van de kantoren te verhogen met andere vrije beroepen en met andere stakeholders zoals het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren.

Indien u deel wil uitmaken van deze commissie, gelieve ons dit uiterlijk op 25 augustus 2022 te laten weten op volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Inge SAEYS, de voorzitster van deze commissie, zal op basis hiervan een voorstel van samenstelling (rekening houdend met een goede balans in de vertegenwoordiging van het beroep) formuleren die ter bevestiging voorgelegd zal worden aan de Raad op de vergadering van 2 september 2022 om in werking te treden vanaf oktober 2022. 

Meer informatie over de opdracht van deze nieuwe commissie.

 

Gerelateerd

Een correct, duidelijk en transparant openbaar register: een voortdurende bekommernis

Stef Van Attenhoven, verantwoordelijke vennootschappen - openbaar register

Algemene Vergadering van 28 april 2023: vacante mandaten

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren