26 juli 2015

De Commissie Corporate Governance maakt met dit jaarverslag de balans op van haar activiteiten van het afgelopen jaar.

Gerelateerd

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichting voor bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen'

Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

IBR jaarverslag 2017