18 december 2019

! Update 6 mei 2020: Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen

Met dit advies wil de Raad van het IBR de nieuwe verplichting verduidelijken voor de bestuursorganen van andere dan de kleine (I)VZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen.

Deze nieuwe verplichting is van toepassing op alle (I)VZW’s en stichtingen (hierna genoemd: “grote (I)VZW’s en stichtingen”) die gedurende twee opeenvolgende boekjaren minstens twee van de volgende criteria overschrijden:
  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro;
  • balanstotaal: 4.500.000 euro.
De Raad van het IBR wil de aandacht vestigen op twee vragen:
  • Vanaf wanneer moet een jaarverslag worden opgesteld?
  • Moet de commissaris in het kader van zijn controleopdracht over de jaarrekening ook het jaarverslag controleren in de grote (I)VZW's en stichtingen?

Gerelateerd

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

VZW’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting: verlaagd tarief mogelijk?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor