26 februari 2014

In een persmededeling zegt minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel erg tevreden te zijn over het toegenomen gebruik van de elektronische facturatie in 2013. Dit alles blijkt duidelijk uit de analyse van de cijfers betreffende de verlaging van de administratieve lasten die voortvloeit uit het gebruik van de e-factuur. Deze verlaging bedraagt € 620 miljoen eind 2013, terwijl ze slechts € 344 miljoen eind 2012 en € 172,2 miljoen eind 2011 bedroeg.

In 2013 verbonden zich niet minder dan 36 belangrijke (inter)professionele federaties via een protocol ertoe om de elektronische facturatie bij hun leden te promoten. Ook het IBR ondertekende mee het protocol.

Gerelateerd

Bericht: Elektronisch factureren voor iedereen!

Cijferberoepen en notarissen promoten elektronische facturatie