15 mei 2017

Auteurs: Alexandre Streel (bedrijfsrevisor) en Virginie Meunier - BDO Corporate Finance

De voorbije jaren zijn de rentevoeten op de markten op een soms spectaculaire wijze gedaald. Hoe houden we rekening met dit fenomeen bij de waardebepaling van een bedrijf? Is de impact dezelfde ongeacht de gebruikte waarderingsmethode? Moeten bepaalde waarderingsparameters bijgesteld worden? Op al die vragen tracht dit artikel een antwoord te bieden.

Gerelateerd

2023 M&A Monitor of the Centre for Mergers, Acquisitions and Buyouts: neem deel aan de enquête!

Waardering van ondernemingen: aandachtspunten

Vincent De Wulf, bedrijfsrevisor

Boekhoudkundige evolutie en waardering van vrijwillig voor een vereniging of stichting verrichte diensten

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor