20 juni 2019

Waarom

Auditcomités staan vandaag voor grote uitdagingen!
In een snel evoluerend landschap zijn auditcomités onderworpen aan complexere regelgeving en loeren nieuwe risico’s om de hoek. De verwachtingen en verantwoordelijkheden nemen alsmaar toe. Kortom, auditcomités zijn een onmisbare schakel voor een effectief toezicht op de organisatie.

  • Welke taken dient het auditcomité te vervullen?
  • Welke onderwerpen dienen concreet aan bod te komen?
  • Hoe interageert het auditcomité met het management, de raad van bestuur, interne en externe auditors? 
  • Wat zijn de trends in het functioneren van een auditcomité?

Deze opleiding, georganiseerd via een cyclus van drie halve dagen biedt u de noodzakelijke inzichten en reikt praktische “tips en tricks” aan om de werking van uw auditcomité te optimaliseren.

Door uw kennis in deze gespecialiseerde materie uit te diepen, kan u als bestuurder waardecreatie op duurzame wijze helpen bestendigen.

Methodologie

Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden, probleemstellingen en handige ‘tools’, behandelen experten de onderwerpen. Dit wordt vervolgens aangevuld met getuigenissen van leden van raden van bestuur en/of auditcomités.

Voor wie

•(kandidaat) bestuurders/leden auditcomité
•secretarissen-generaal
•executive management (CFO, CRO, interne auditor)
•bedrijfsrevisoren

PRAKTISCHE INFORMATIE

SCHRIJF U HIER IN

Programma

Deze opleiding vindt plaats in Brussel en bestaat uit 3 halve dagen,
telkens van 13.30 tot 17.00 uur.
Optioneel kan u zich inschrijven voor de extra module die zich toespitst op
de toepassing van IFRS.

Dag 01 - maandag 16.09.2019
Positionering van het auditcomité in het audit landschap

•Het wettelijk kader, internationale ‘best practices’ en de huidige evoluties.
•Samenstelling, werking en rol van het auditcomité.
•Interactie met andere actoren in het controlegebeuren.

Sprekers:
Lieven Acke - Mazars Belgium, Partner
Kathleen Steel - Flanders Investment & Trade, Chair of Audit & Risk Committee

Dag 02 - dinsdag 01.10.2019
Kerntaken t.a.v. risicobeheer, interne controle en interne audit

•Toelichting bij de diverse (internationale) raamwerken.
•(Nieuwe) financiële – en niet-financiële risico’s.
•Specifieke verantwoordelijkheden van het auditcomité t.a.v. risicobeheer, interne controle en interne audit.
•Implementatie in de praktijk.

Sprekers:
Koen Claessens - BDO, Partner Risk Advisory Services
Inge Boets - Chair of Audit Committee bij Ontex, Vanbreda en Euroclear

Dag 03 - vrijdag 15.11.2019
Knipperlichten in de financiële rapportering

•Belgian GAAP: definities en interpretatie van de belangrijkste boekhoudnormen.
•Interactieve werkgroepen: ontcijferen van de financiële rapportering a.d.h.v. diverse praktijkvoorbeelden.

Spreker:
Wouter De Maeseneire - Vlerick Business School, Professor of Corporate Finance

Extra module (in English) – dinsdag 22.10.2019
Navigeren door de hedendaagse IFRS-normen

Spreker:
Tom Van Havermaet - Deloitte, Audit Director - Brussels IFRS Centre of Excellence

Prijs

Voor de 3 modules
Niet-leden: 1100 € (excl. BTW)
Leden ontvangen 30% korting: 770 € (excl. BTW)

Extra module
Niet-leden: 370 € (excl. BTW)
Leden ontvangen 30% korting: 260 €(excl. BTW)

Locatie

IBR/IRE
Bd Emile Jacqmainlaan 135/1
1000 Brussel-Bruxelles

Interesse? Meldt u aan bij:

Alberto Bagnara
Tel 02 518 18 08
alberto.bagnara@guberna.be

Gerelateerd

Nieuw standpunt College: Goedkeuring van het auditcomité inzake het leveren van niet-controlediensten die niet verboden zijn

Guberna et l'IRE organisent un cycle de formation sur le comité d'audit (mars-avril 2020)

Mededeling 2010/07: Mededelingen van de commissaris aan het auditcomité krachtens artikel 526bis, §5 en §6 van het Wetboek van Vennootschappen