26 februari 2015

U bent een aanbestedende overheid en u wenst een bedrijfsrevisor of commissaris aan te stellen in het kader van een overheidsopdracht?

Dan kunt u terecht bij het Observatorium van de openbare aanbestedingen, een nieuwe dienst van het IBR waar u al uw vragen kunt stellen over het opstellen van een bijzonder bestek.

U vindt er ook alle informatie m.b.t de wettelijke context alsook de diverse beschikbare modellen en een hulpmiddel bij de evaluatie van de gunningscriteria.

Gerelateerd

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij bedrijfsrevisoren die geen controleopdrachten uitvoeren bij OOB’s

Indieningstermijn verlengd tot 29 januari 2021

FOD Economie publiceert nieuwe overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten