27 oktober 2021

Alessandro Bux, project manager IBR

 

Op maandag 18 oktober 2021 keurde de International Valuation Standards Council (IVSC), met hoofdzetel in Londen, de aanvraag tot lidmaatschap van het IBR goed. Daarmee is het IBR voortaan een volwaardig lid van deze internationale organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van internationale technische en ethische normen op het vlak van waarderingen.

De aanvraag tot lidmaatschap werd deze zomer ingediend bij de IVSC op initiatief van de Raad van het IBR en de subcommissie “waarderingen” (die deel uitmaakt van de commissie SME/SMP). Deze subcommissie heeft onder andere tot doel het promoten van de rol van de bedrijfsrevisor in het kader van waarderingen. Met de toetreding tot de IVSC zet het IBR een belangrijke stap in de verwezenlijking van dit doel. Het belang van waarderingen is namelijk groot zowel in het kader van zogenaamde channel II-opdrachten als in het kader van IFRS-waarderingsvraagstukken. Het uitbouwen van nieuwe, internationale samenwerkingen hieromtrent biedt dus een unieke kans voor het IBR.

Dit lidmaatschap moet het IBR toelaten te genieten van kwalitatief hoogstaande internationale standaarden waarvoor momenteel nog geen Belgische alternatieven bestaan. Eerder dan zelfstandig standaarden te ontwikkelen op het vlak van waarderingen, verkiest het IBR zich aan te sluiten bij een organisatie met een uitstekende reputatie op internationaal vlak. De IVSC faciliteert als internationale speler namelijk de samenwerking tussen zijn leden en als enige Belgische vertegenwoordiger zal het IBR een prominente rol kunnen spelen in dit netwerk. Daarmee hoopt het IBR op termijn een kwaliteitslabel te verwerven op het vlak van waarderingen.  

Vincent De Wulf (bedrijfsrevisor en voorzitter van de subcommissie “waarderingen”) zal het IBR in de schoot van de IVSC vertegenwoordigen. Hij zal worden bijgestaan door Alexis Van Bavel (bedrijfsrevisor) die de rol van plaatsvervangend vertegenwoordiger op zich neemt. De IVSC en het IBR kijken alvast uit naar een constructieve en productieve samenwerking.

Gerelateerd

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter