17 november 2015

Landen waar het aandeel accountants in de totale beroepsbevolking groter is, hebben ook een hoger bbp (bruto binnenlands product) per hoofd van de bevolking en zij scoren beter in de Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties. De HDI weegt zaken als levensverwachting, scholing en inkomen. Dat blijkt uit een onderzoek (Nexus 2: The Accountancy Profession – A Global Value Add)  uitgevoerd door de Centre for Economics and Business Research (Cebr) in opdracht van de IFAC.

Cebr berekende daarnaast dat het accountancyberoep jaarlijks 575 miljard dollar bijdraagt aan de wereldeconomie. Dat cijfer betreft voor 43 procent leden van de bij de IFAC aangesloten beroepsorganisaties en daarnaast mensen die niet tot die groep behoren maar zichzelf zien als werkend in de accountancy.

Volgens Fayez Choudhury, CEO van de IFAC, toont het rapport het belang van het beroep voor de wereldeconomie aan:

“It confirms a particularly exciting economic opportunity in the rapidly developing Asian and South American regions. And the findings verify the profound importance of IFAC’s mission - and that of the global profession - to help strengthen accountancy capacity in developing countries, where accountants have a significant role to play in strengthening the institutions and architecture that will improve peoples’ lives.


Professional accountants contribute to better information, reporting, measurement and decision making. When nations have a robust system to track the flow of money in government, within businesses, and between organizations, transparency and accountability are improved, organizations are strengthened, and economies are enhanced.”

Gerelateerd

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid! Deadline inschrijving verlengd tot 31/3/2022

De toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor bij overdrachten? Online seminarie 17 november

Nieuwe brochure: (i)vzw’s en stichtingen: meerwaarde van de tussenkomst van de bedrijfsrevisor