16 december 2022

Lieven Acke & Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisoren

 

In het kader van de implementatie van de nieuwe internationale norm voor kwaliteitsmanagement in de kantoren (ISQM) heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) begin 2021 een werkgroep opgericht om de kantoren bij te staan bij de tenuitvoerlegging van deze norm.

De werkgroep heeft voor elk van de onderdelen van de norm de risico's en risicorespons ontwikkeld in verband met de in de norm omschreven doelstellingen en de beleidslijnen, procedures en bijlagen (vragenlijsten, verklaringen, enz.). Het bevorderde ook de organisatie van opleidingen.

Deze initiatieven van het IBR zijn niet onopgemerkt gebleven: het IBR is benaderd door andere buitenlandse instituten (onder andere die van Luxemburg, Polen en Madagaskar) die geïnteresseerd zijn in de opgedane ervaringen van deze twee jaar ontwikkeling van de procedures die zijn ingevoerd voor de toepassing van de ISQM-norm.

Voor meer complexe kantoren kan de implementatie van ISQM het gebruik van software vereisen. 

Omdat de website van één van de ontwikkelaars van de ISQM-software door veel niet-Belgische bezoekers wordt bezocht, weten we meteen ook dat er in het buitenland veel interesse bestaat voor onze inspanningen.

Gerelateerd

De toepassing van ISQM 1: beoogde opdrachten

Inge Vanbeveren, adjunct-secretaris-generaal IBR

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

ISQM 1 - de noodzakelijke voorbereiding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor