13 juni 2014

Tijdens de Algemene Vergadering van 26 april gaf Raadslid Inge SAEYS een toelichting bij het normatief kader dat voor de controle (audit) en de beoordelingsopdrachten van alle entiteiten van toepassing wordt met betrekking tot de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.

Deze presentatie ging gepaard met een schematisch overzicht van enkele belangrijke verschillen tussen het bestaand (Algemene Controlenormen en –aanbevelingen) en het toekomstig (ISA’s/ISRE’s) normatief kader.

Gerelateerd

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen