31 mei 2022

Lieven Acke & Olivier de Bonhome
bedrijfsrevisoren

Meerdere confraters zullen een uitnodiging van CASEWARE ontvangen hebben om kennis te maken met de plannen van deze software-provider om een ISQM1-module te ontwikkelen.

Dergelijke initiatieven geven aan dat onderkend wordt hoe ingrijpend ISQM1 is.

Inzake principes is ISQM1 ten opzichte van ISQC1 niet revolutionair. De opgelegde methode (kantoorbeheersmaatregelen) daarentegen, de verplichtingen op het vlak van documentatie, het systematisch inventariseren van incidenten, het onderzoeken van deze incidenten op basis van een voorgeschreven methode (Route Cause Analysis) en vooral de verplichting om jaarlijks een “in control statement” af te leggen zijn belangrijke verscherpingen op het vlak van kwaliteitsbeheersing.

Het IBR / ICCI werkt momenteel aan een methode om ISQM1 met goed gevolg uit te rollen.  Hoe goed deze methode ook zal zijn, ze kan niet wegnemen dat de implementatie van ISQM1 als ingrijpend te kwalificeren is en dat van de kantoren een belangrijke inspanning gevraagd wordt. Eén en ander moet trouwens ook gezien worden in het licht van de te respecteren “due date”:  ISQM1 moet uiterlijk op 15 december 2022 ingevoerd en op 15 december 2023 “full operational” zijn.

Om de auditkantoren hierbij te helpen, heeft het ICCI een stapsgewijze benadering uitgewerkt:

  • in eerste instantie werden een aantal webinars ter beschikking gesteld (dit zijn prima introducties);
  • in een volgende fase zijn opleidingen en workshops voorzien.       

De eerste opleiding gaat door op 29/6/2022 van 13u30 tot 17uu00 in De Montil (Affligem).

In het verlengde van dit seminarie zullen er in de loop van de maand september diverse workshops worden georganiseerd waarin u de verschillende functionaliteiten die tijdens deze vorming aan bod komen, zult kunnen hanteren.

 

Gerelateerd

29 mei 2024: studienamiddag ISQM

De toepassing van ISQM 1: beoogde opdrachten

Inge Vanbeveren, adjunct-secretaris-generaal IBR

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023