22 december 2021

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag de waarden van je beroep verdedigen

Je zou graag een officiële erkenning krijgen of je wil iemand anders voordragen?

Dan is deze oproep voor u!

 

Schouderklopjes zijn er nooit te veel

Samen met het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) willen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de bevoegde overheden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en een van de labels die het KIEA u voorstelt, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw organisatie. Kortom, het is een titel waar u best trots op mag zijn!

 

Voor wie?

Deze oproep is gericht aan o.a. bedrijfsrevisoren, accountants en belastingadviseurs.

 

Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel van Laureaat van de arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid.

De lijst van de Laureaten wordt bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een evenement uitgereikt.

 

Deadline inschrijving verlengd tot 31 maart 2022!

Het inschrijvingsformulier en reglement vindt u op dit pagina. Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen per e-mail: info@iret-kiea.be, per post: KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel. De kandidatuur moet ten laatste op 31 maart 2022 per e-mail ingediend worden. (of eventueel per post)

Vindt u dat een of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig hen aan!

Stuur haar of zijn gegevens door. De persoon zal dan door het KIEA worden uitgenodigd om zich in te schrijven

Gerelateerd

Update privacybeleid IBR

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Algemene Vergadering van 26 april 2024: oproeping en agenda

Update : financiële documenten beschikbaar