4 augustus 2017

Het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017 publiceerde het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren.

Het KB treedt in werking de 10de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 14 augustus 2017, datum waarop het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register zal worden opgeheven.

Gerelateerd

Mededeling 2022/15: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/14: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register

Procedure voor de actieve bedrijfsrevisoren

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe