4 augustus 2017

Het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017 publiceerde het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren.

Het KB treedt in werking de 10de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 14 augustus 2017, datum waarop het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register zal worden opgeheven.

Gerelateerd

Algemene Vergadering van 26 april 2024: vacant commissarismandaat

Economische beroepen vragen op hun nieuwjaarsreceptie meer erkenning voor hun maatschappelijke bijdrage

Onze prioriteiten, in uw belang: Memorandum van het IBR voor de federale verkiezingen van juni 2024