4 september 2018

Liberform, of het vormingsfonds bij paritair comité van de vrije beroepen (PC336), wenst een dienstverlening op maat van de sector uit te werken. Gratis opleiding en de opleidingspremies zijn daarin belangrijke producten. Om bovendien te weten waar de noden liggen rond personeelsbeleid (aanwerving – onthaal – opleiding…), wil Liberform een beroep doen op de werkgevers die ressorteren onder dit paritair comité. Het kost u nauwelijks vijf minuten om deze enquëte in te vullen. Daarmee kan u ertoe bijdragen dat Liberform een absolute meerwaarde betekent voor u en uw werknemers.

Gerelateerd