30 januari 2009

Hierna wensen wij de voorstellen over te maken die de Raad overweegt te doen aan de Algemene Vergadering ten aanzien van de bijdragen in de werkingskosten van het Instituut en die in de ontwerpbegroting 2009 zullen worden verwerkt.

Gerelateerd

Advies 2011/06 - Omzendbrief 2011/08