20 februari 2009

Deze mededeling heeft tot doel uw aandacht te vestigen op verschillende aspecten met betrekking tot de uitoefening van het commissarismandaat in verenigingen of stichtingen overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw's, de ivzw's en de stichtingen.

Gerelateerd

Wijziging van de groottecriteria van vzw’s en stichtingen

Jean Pierre Vincke, Erebedrijfsrevisor

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen