21 september 2011

Hierbij vindt u de mededeling 2011/15 van de Voorzitter van 21 september 2011 betreffende de mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals geïdentificeerd door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen.

Gerelateerd

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme