12 juni 2024

Na een dialoog tussen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft laatstgenoemde een AML-aanbeveling aangenomen op 30 mei 2024. Het gaat om een update van de AML-aanbeveling van 5 oktober 2023 met als doel bepaalde punten te nuanceren, om aldus rekening te houden met een aantal praktische problemen waarmee de beroepsgroep geconfronteerd is.

Ter herinnering, deze aanbeveling heeft als doel het tijdstip te verduidelijken waarop de bedrijfsrevisor moet overgaan tot de identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt, de uiteindelijke begunstigden van de cliënt en de lasthebber van de cliënt, overeenkomstig de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Gelieve te noteren dat het ICCI de volgende documenten zal bijwerken:

  • het model van opdrachtbrief om er een model van formulering over de opschortende voorwaarde in op te nemen; en
  • de handleiding van interne procedures inzake antiwitwassen, om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe aanbeveling.

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR