19 april 2012

De wet van 12 maart 2012 brengt twee types aan de wet van 22 juli 1953.

Vooreerst wordt de vereiste voor het bekomen van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor om in België over een vestiging te beschikken in bepaalde veronderstellingen herzien.

De andere wijzigingen strekken ertoe de nationale en internationale samenwerking te optimaliseren door te preciseren welke de organen zijn die, in het kader van de opdrachten die hen zijn toegekend door of krachtens de wet van 22 juli 1953, onderworpen zijn aan het beroepsgeheim en onder welke voorwaarden zij hiervan mogen afwijken.

Gerelateerd

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw

Voormalig IBR-raadslid Eric Mathay overleden