19 april 2012

De wet van 12 maart 2012 brengt twee types aan de wet van 22 juli 1953.

Vooreerst wordt de vereiste voor het bekomen van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor om in België over een vestiging te beschikken in bepaalde veronderstellingen herzien.

De andere wijzigingen strekken ertoe de nationale en internationale samenwerking te optimaliseren door te preciseren welke de organen zijn die, in het kader van de opdrachten die hen zijn toegekend door of krachtens de wet van 22 juli 1953, onderworpen zijn aan het beroepsgeheim en onder welke voorwaarden zij hiervan mogen afwijken.

Gerelateerd

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR