9 mei 2012

Bijgaand vindt u het hulpdocument voor het opstellen door beursgenoteerde vennootschappen van de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Officiële informatiesessie over de Code 2020 op 18 juni 2019 in Gent

#tiszover, een nieuwe Corporate Governance Code 2020!