27 juni 2012

De wet van 19 maart 2012 tot wijziging, wat de vereffeningsprocedure betreft, van het Wetboek van vennootschappen is op 7 mei 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De wet van 19 maart 2012 moet worden samen gelezen met de wet van 22 april 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure van vennootschappen, die op dezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd bekend gemaakt.

Gerelateerd

Vereffening van een VZW - verdeling van het vermogen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Termijn: 15 februari 2022

Advies 2021/15: Wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening – Vervanging van advies 2011/03