27 juni 2012

De wet van 19 maart 2012 tot wijziging, wat de vereffeningsprocedure betreft, van het Wetboek van vennootschappen is op 7 mei 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De wet van 19 maart 2012 moet worden samen gelezen met de wet van 22 april 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure van vennootschappen, die op dezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd bekend gemaakt.

Gerelateerd

Aanpassing van de statuten aan het WVV

Camille Luxen, Adviseur juridische zaken IBR, bedrijfsjurist
Stef Van Attenhoven, Diensthoofd HR IBR

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Advies 2023/05: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap