27 juli 2012

U vindt in bijlage de mededeling van de CFI van 22 juni 2012 met betrekking tot bovenvermeld onderwerp. Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 16 februari 2012.

Gerelateerd

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme