19 september 2012

In het kader van de opvolging van het begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA's staat sinds oktober 2011 een "ISA-coach" te uwer beschikking om de vragen waarmee u wordt of zal worden geconfronteerd in de aanloop van de invoering van de ISA's op een pragmatische manier te beantwoorden.

Zoals reeds meegedeeld, wordt de functie van "ISA-coach" heden toevertrouwd aan Confrater Jacques VANDERNOOT.

Gerelateerd

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen