31 januari 2014

Desbetreffende wetswijziging heeft eveneens betrekking op het beroep van bedrijfsrevisor en brengt een bijkomende controlewerkzaamheid met zich mee voor commissarissen.

Gerelateerd

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van interesten en andere bedragen verschuldigd wegens betalingsachterstand'