4 maart 2014

De wet van 22 november 2013 omschrijft een betwiste schuldvordering als een schuldvordering waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over één van de herstructureringsverrichtingen moet uitspreken.

Gerelateerd

Een checklist voor een reorganisatieplan

Marleen Mannekens, bedrijfsrevisor

Aanpassing van de statuten aan het WVV

Camille Luxen, Adviseur juridische zaken IBR, bedrijfsjurist
Stef Van Attenhoven, Diensthoofd HR IBR

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV