4 maart 2014

De wet van 22 november 2013 omschrijft een betwiste schuldvordering als een schuldvordering waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over één van de herstructureringsverrichtingen moet uitspreken.

Gerelateerd

Mededeling 2019/16: Parlementaire vraag en antwoord over het gebruik door vrije beroepers van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap onder het WVV

Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal