3 oktober 2014

Zoals reeds gesteld in IBR-mededeling 2013/07 brengt het Vlaams Auditdecreet van 5 juli 2013 in herinnering dat, vanaf 1 januari 2014, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van AGB's en APB's (per juni 2014 een 189-tal entiteiten) nog exclusief kan gebeuren door één of meerdere commissarissen die allen bedrijfsrevisoen dienen te zijn die zijn ingeschreven in het openbaar register van het IBR, en die benoemd worden door respectievelijk de gemeenteraad en de provincieraad.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist