14 juli 2016

De Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie werd op 6 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U kunt hierna kennis nemen van onderhavige mededeling:

Gerelateerd

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

Mededeling 2020/22: Attest van afwezigheid van een tuchtrechtelijke fout

Mededeling 2016/09: Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang