4 oktober 2016

Gezien de specifieke techniciteit van desbetreffende materie, heeft Raad van het IBR op 23 september 2016 beslist om commissarissen van AGB’s en APB’s, alsook om bedrijfsrevisoren die het voornemen hebben om een commissarismandaat in een AGB of een APB te bekleden, ten zeerste aan te raden om het ICCI-seminarie Controle van de autonome gemeentebedrijven (AGB’s) (16-122n) van 10 november 2016 te volgen.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist