20 maart 2017

De wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, van toepassing sinds 1 januari 2017, bevat verschillende bepalingen inzake de kantoororganisatie.

Naar aanleiding van de goedkeuring in juni 2014 van de norm van het IBR inzake de toepassing van ISQC 1 in België waren de meeste van deze bepalingen voor de bedrijfsrevisoren reeds van toepassing. Deze omzendbrief wil derhalve de aandacht vestigen op de nieuwe bepalingen alsook op andere bepalingen die niet uitdrukkelijk in ISQC 1 zijn opgenomen en dus op alle bepalingen die zullen leiden tot aanpassing van de interne procedures van het kantoor.

Gerelateerd

Aanpassing statuten bedrijfsrevisorenvennootschap aan het WVV: tijd tot uiterlijk 1 januari 2024

Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Connectie met je medewerkers - succesvol leidinggeven ook vanop afstand

Robin Raes & Barbara Dequae