10 mei 2017

De doelstelling van deze mededeling bestaat erin de stand van zaken te geven van de verschillende types van 'berichtgeving' die door het IBR worden gehanteerd ten aanzien van de bedrijfsrevisoren en hun draagwijdte en wijze van bekendmaking aan te geven.

Gerelateerd

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling