10 mei 2017

De doelstelling van deze mededeling bestaat erin de stand van zaken te geven van de verschillende types van 'berichtgeving' die door het IBR worden gehanteerd ten aanzien van de bedrijfsrevisoren en hun draagwijdte en wijze van bekendmaking aan te geven.

Gerelateerd

Update privacybeleid IBR

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Algemene Vergadering van 26 april 2024: oproeping en agenda

Update : financiële documenten beschikbaar