7 juli 2017

Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen inzake enerzijds de toenadering tussen de instituten van de economische beroepen en anderzijds de KMO-audits. U zult zien dat er een onrechtstreeks verband is tussen beide onderwerpen.

Gerelateerd

Energiepremie toegekend door het Waals Gewest voor het 4e kwartaal van 2022

Het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

IBR publiceert informatiefiches over de verschillende diensten van de bedrijfsrevisor