25 november 2020

Wat kan ik vragen aan een bedrijfsrevisor en wat mag ik verwachten?

De bedrijfsrevisor is bij het grote publiek vooral gekend voor het auditeren van de financiële overzichten van (vooral grote) ondernemingen en verenigingen. Op die manier controleren de Belgische bedrijfsrevisoren samen meer dan 70 procent van de toegevoegde waarde die deze Belgische vennootschappen en verenigingen creëren.

Van vele specifieke opdrachten die de bedrijfsrevisoren kunnen uitvoeren, is men veel minder op de hoogte. Daarom besloot de Commissie SME/SMP van het IBR om een reeks informatieve fiches op te stellen waarin op een toegankelijke manier uitgelegd wordt voor welk soort opdrachten (op maat) men een beroep kan doen op de expertise en toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor.

In deze informatiefiches omschrijven we per opdracht het verloop, het eindresultaat en voor welke vennootschappen en verenigingen de opdracht interessant kan zijn. En dit zonder al te veel technische formuleringen.

informatiefiches-compilatie-nl
Bekijk hier de volledige brochure met toelichting
Bekijk hier de afzonderlijke fiches, per opdracht

 

Gerelateerd

Hoe kunnen de samenstellingsopdrachten worden verenigd met de taak van de accountant of de bedrijfsrevisor op te nemen op bladzijde 2 van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, Ere-Ondervoorzitter IBR, bedrijfsrevisor

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022