27 september 2017

Wij verwijzen naar onze Mededeling 2014/09 met betrekking tot: “Minimumvereisten van de commissarisopdracht in Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s)”.

Punt 4 van deze Mededeling 2014/09 bepaalt het volgende:

“Gezien de belangrijkheid van de commissarisopdracht en in samenspraak met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid, heeft de Raad van het IBR beslist om aan de Commissie van Toezicht te vragen dat de bedrijfsrevisoren hun controleverslagen in het kader van de commissarisopdracht in AGB's en APB's overmaken aan het IBR.”

Aangezien het IBR sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren geen toezichtsfunctie meer uitoefent op de bedrijfsrevisoren, is voormeld punt 4 zonder voorwerp geworden en wordt dit punt derhalve opgeheven.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist