5 februari 2018

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 5 maart 2018. U kunt uw commentaren overmaken tot en met 5 maart 2018 via tech@ibr-ire.be.

Bijkomende informatie

Dit nieuw ontwerp bevat wijzigingen ten opzichte van de gecoördineerde versie van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s van 14 december 2016 en wijzigingen ten opzichte van de geconsolideerde versie na de eerste openbare raadpleging eind 2016.

Hieronder vindt u het nieuw ontwerp van norm, met zichtbare wijzigingen (Track Changes), alsook de nieuwe modellen van commissarisverslag:

Gerelateerd

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Het belang van het goed documenteren van controledossiers

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Minister van Economie keurt bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed