11 maart 2021

Het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2021 publiceerde het bericht van de minister van Economie tot goedkeuring van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA's.

Deze norm zal in werking treden op 20 maart 2021 (10 dagen na publicatie van het bericht), datum waarop de bijkomende norm (herzien in 2018) zal worden opgeheven.

Bovendien wijzigt de bijkomende norm (herziene versie 2020)  de volgende twee normen:

De nieuwe goedgekeurde versie van de bijkomende norm (herziene versie 2020) vindt u op deze webpagina.

Gerelateerd

ISA's correct en pragmatisch toepassen? Overzicht van de beschikbare tools

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2022/09: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA's 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België

Termijn: 5 oktober 2022

Mededeling 2022/07: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien)