22 maart 2018

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR een ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s (IBR-IAB) ter openbare raadpleging voor.

U kunt uw commentaren tot 22 mei 2018 overmaken via het e-mailadres tech@ibr-ire.be.