31 mei 2018

De wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht ingevoegd in het Wetboek economisch recht (WER), voegt een nieuw boek Insolventie van ondernemingen toe aan het WER.
 
Deze wet is in werking getreden op 1 mei 2018.

Het toepassingsgebied omvat alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, landbouwers en VZW’s.