28 juni 2018

De Europese EMIR-verordening is van toepassing op niet-financiële ondernemingen die afgeleide contracten afsluiten. De commissarissen van deze niet-financiële ondernemingen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen, zoals onder andere een “signaalfunctie” en “overeengekomen procedures”.

Gerelateerd

IREFI Notice 2022/11: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures - update

IREFI Notice 2022/08: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening