28 juni 2018

De Europese EMIR-verordening is van toepassing op niet-financiële ondernemingen die afgeleide contracten afsluiten. De commissarissen van deze niet-financiële ondernemingen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen, zoals onder andere een “signaalfunctie” en “overeengekomen procedures”.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

IREFI Notice 2022/11: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures - update

IREFI Notice 2022/08: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures