5 september 2018

Artikel 22 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht heft de burgerlijke vennootschap met handelsvorm op zoals thans opgenomen in artikel 3, § 4 van het Wetboek van vennootschappen.
 
Deze wet voorziet evenwel in geen aanpassingstermijn voor de bestaande vennootschappen en treedt in werking op 1 november 2018.
 
Heel wat vrije beroepen, waaronder de bedrijfsrevisoren, oefenen hun beroep echter uit middels deze bijzondere vennootschapsvorm.
 
De vraag rijst of deze wijziging van “vorm” het verlijden van een authentieke akte vereist.

Gerelateerd

Mededeling 2019/16: Parlementaire vraag en antwoord over het gebruik door vrije beroepers van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap onder het WVV

Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal