28 september 2018

De Raad van het IBR deelde u in Mededeling 2018/12 de herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden (“Agreed-upon Procedures”) mee die uitgewerkt werden in overleg met de FSMA.

De FSMA heeft hierover een aantal “vragen en antwoorden” gepubliceerd, die zopas werden geactualiseerd. U kan de bijkomende vragen raadplegen op.

De Raad van het IBR wenst uw aandacht te vestigen op Q3, waarin wordt aangegeven dat zelfs bij ondernemingen die enkel intragroepsderivatencontracten hebben, steekproeven uitgevoerd dienen te worden. In dat geval geldt er een vereenvoudigde procedure...

Gerelateerd

Update overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

IREFI Notice 2022/11: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures - update