30 oktober 2018

Het UBO-register heeft betrekking op de bedrijfsrevisoren:
  1. wanneer ze de vorm van een vennootschap aangenomen hebben, vermits ze dan hun uiteindelijke begunstigden in het register zullen moeten registreren. In dit geval zijn de bedrijfsrevisoren informatieplichtigen in de zin van artikel 2, 3° van het KB van 30 juli 2018;
  2. omdat ze onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 en dus verplicht zijn om de uiteindelijke begunstigden van hun cliënten en, in voorkomend geval, van de lasthebbers van hun cliënten te identificeren en hun identiteit te verifiëren;
  3. wanneer ze commissaris zijn, aangezien ze dan moeten nagaan of de vennootschap, vereniging of stichting die ze controleren, voldoet aan het Wetboek van vennootschappen of aan de wet van 27 juni 1921, die respectievelijk aan vennootschappen, verenigingen en stichtingen de verplichting opleggen om hun uiteindelijke begunstigden in het register te registreren.

Gerelateerd

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !