13 november 2018

Er wordt aan alle bedrijfsrevisoren gevraagd om ten laatste tegen 15 december 2018 te bevestigen dat hun persoonlijke gegevens en die van hun kantoor actueel zijn. Deze bevestiging kan gebeuren aan de hand van het formulier “Actualisering”, beschikbaar op het extranet van het IBR (zie te volgen procedure in bijlage).

Deze bevestigingsverplichting is van toepassing op alle bedrijfsrevisoren (of ze nu actief of verhinderd zijn) en op alle bedrijfsrevisorenkantoren, ook al heeft er zich voor hen de voorbije 12 maanden geen enkele wijziging in het openbaar register voorgedaan.
 
Het Instituut zal de lijst van bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren die op 15 december 2018 deze bevestiging niet hebben uitgevoerd, aan het College overmaken.

Gerelateerd

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Algemene Vergadering van 26 april 2024: oproeping en agenda

Update : financiële documenten beschikbaar

Mededeling 2024/08: Assuranceopdracht over de duurzaamheidsinformatie - Algemene Vergadering 2024