28 november 2018

Onderhavige mededeling is gericht aan de bedrijfsrevisor die betrokken is bij een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting de andere controleactoren zijn.